Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

I. Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας;

Είναι υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους φοιτητές και απόφοιτους να διερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις αξίες τους, καθώς και να τους ενημερώσει για πηγές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης (χώρους απασχόλησης, τάσεις αγοράς εργασίας, επαγγέλματα, κ.α.) προκειμένου να διευκολυνθούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους αποφάσεις και να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους.

Ειδικότερα, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής επιστολής
 • Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Επιλογής
 • Σχεδιασμό και Διαχείριση Σταδιοδρομίας
 • Επαγγελματικές και Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Εκπαιδευτική Συμβουλευτική (επιλογή μεταπτυχιακού & συμπλήρωση αιτήσεων)
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού (ψυχομετρικά τεστ, κέντρα αξιολόγησης, κτλ)

II. Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από αυτή την υπηρεσία;

Όλοι όσοι έχουν ή είχαν σχέση με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δηλαδή:

 • Φοιτητές όλων των ετών,
 • Απόφοιτοι, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από την αποφοίτησή τους,
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/ Υποψήφιοι Διδάκτορες,

III. Με ποιους τρόπους παρέχεται η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας;

 • Ομαδικά εργαστήρια

Σε τακτά διαστήματα και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του γραφείου, υλοποιούνται εργαστήρια σχεδιασμού σταδιοδρομίας τα οποία αφορούν θέματα όπως η αναζήτηση εργασίας, η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, η προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής, κ.α. Στα εργαστήρια αυτά επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των ατόμων μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και για αυτό υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων (10-15 άτομα).

 • Επίσκεψη στο Γραφείο Διασύνδεσης για μια σύντομη συνάντηση (drop in)

Μπορείς να επισκεφθείς το γραφείο διασύνδεσης καθημερινά, 11:00-13:00, για μια συνάντηση διάρκειας 15-20 λεπτών. Οι συναντήσεις αυτές είναι κατάλληλες για ανατροφοδότηση σχετικά με το βιογραφικό ή τη συνοδευτική σου επιστολή, καθώς και συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να απαντηθούν σύντομα. Σε περίπτωση που εκτιμηθεί από κοινού (σύμβουλος-συμβουλευόμενος) ότι το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο, θα καθοριστεί ατομική συνάντηση μεγαλύτερης διάρκειας.

 • E-mail (Ηλεκτρονική Συμβουλευτική)

Έχεις τη δυνατότητα να στείλεις e-mail στο counsel@uom.gr προκειμένου να θέσεις ένα ερώτημα, σχετικό με τη σταδιοδρομία σου το οποίο θα μπορούσε να απαντηθεί ηλεκτρονικά, καθώς και να πάρεις ανατροφοδότηση σχετικά με το βιογραφικό σου σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή, την αυτοπεριγραφική έκθεση (motivational letter/personal statement) κ.α. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου, παρακαλούμε να αποστείλεις τα έγγραφά σου σε μορφή word. Γίνεται προσπάθεια να απαντώνται τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντός πέντε έως επτά εργάσιμων ημερών. Η ανάγνωση των μηνυμάτων και η αποστολή απαντήσεων πραγματοποιούνται κατά το ωράριο λειτουργίας του γραφείου (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00 - 16:00).

 

 • Ατομικές προκαθορισμένες συναντήσεις με το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας

Μπορείς, ακόμη, να κλείσεις ένα ραντεβού με το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας για να συζητήσεις θέματα της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σου πορείας, τα οποία δεν είναι εφικτό να συζητηθούν σε μια συνάντηση σύντομης διάρκειας. Ειδικότερα, οι συναντήσεις αυτές (διάρκειας μιας ώρας) είναι κατάλληλες για θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας όπως η επιλογή κατεύθυνσης στο τμήμα που σπουδάζεις, η επιλογή μεταπτυχιακού, η προετοιμασία για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, κ.α.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας του γραφείου παρέχεται η δυνατότητα σε έναν αριθμό τριτοετών, τελειόφοιτων και πρόσφατα αποφοίτων, έως 25 ετών, να διερευνήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, εστιάζοντας στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις επαγγελματικές τους αξίες, αξιοποιώντας διάφορες δραστηριότητες και ψυχομετρικά εργαλεία ως ερεθίσματα για περαιτέρω μάθηση, προκειμένου να διευκολυνθούν στις αποφάσεις τους είτε για τη συνέχιση των σπουδών τους είτε για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών τους στόχων.


IV. Τι να αναμένω από τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας;

Στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας

 • Εστιάζουμε στις δικές σας ανάγκες: Στόχος μας είναι να σας υποστηρίξουμε σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος μέχρι την εξερεύνηση των επαγγελματικών σας επιλογών.
 • Προτείνουμε πηγές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, καθώς και τεχνικές για την αναζήτηση εργασίας ή την επιλογή μεταπτυχιακού: Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν μια ευρεία γνώση για διάφορα επαγγελματικά πεδία, ωστόσο ειδικεύονται στην εφαρμογή της συμβουλευτικής διαδικασίας, επίκεντρο της οποίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης σταδιοδρομίας και η ενεργοποίηση του ατόμου. Αυτό επιτυγχάνεται υποστηρίζοντας τα άτομα στην απόκτηση στρατηγικών για την αναζήτηση πληροφοριών και όχι δίνοντας λεπτομερείς πληροφορίες για επαγγέλματα και λίστες με θέσεις απασχόλησης και μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Ενθαρρύνουμε την επαφή σας με άτομα που μπορούν να σας υποστηρίξουν: Καθώς για τη λήψη μιας απόφασης (π.χ. επιλογή μεταπτυχιακού ή επαγγελματικής πορείας) είναι αναγκαία συχνά η γνώση εξειδικευμένων θεμάτων, σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε  τους διδάσκοντες και τους αποφοίτους του Τμήματός σας με τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα που σας αφορούν, ανάλογα με την ειδίκευσή τους.
 • Είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας: Για να υπάρξει αλλαγή και βελτίωση χρειάζεται να συμμετέχετε ενεργά στη διαδικασία. Έτσι, ανάλογα με το αίτημά σας, θα σας προταθεί να διαβάσετε σχετικές πληροφορίες, να συντάξετε κάποιο προσχέδιο για το θέμα που σας ενδιαφέρει, καθώς και να αναζητήσετε πληροφορίες. Επίσης, πιθανά να δοθούν διάφορες δραστηριότητες ως άσκηση για το σπίτι.
 • Η ευθύνη της επιλογής και της δράσης ανήκει σε εσάς: Ο ρόλος των συμβούλων σταδιοδρομίας είναι υποστηρικτικός. Η έννοια της συμβουλευτικής προέρχεται από το ρήμα «συμβουλεύομαι» που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «σκέφτομαι μαζί, εξετάζω μαζί». Η συμβουλευτική δηλ. αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο σκέφτεται και εξετάζει διάφορα θέματα μαζί με τον σύμβουλο προκειμένου να διευκολυνθεί στις επιλογές του. Έτσι, ο ρόλος του συμβούλου είναι να συζητήσει μαζί σου στρατηγικές για να διερευνήσεις τις επιλογές σου και όχι να σου υποδείξει ποια κατεύθυνση είναι καλύτερη για εσένα ή να κάνει πράγματα τα οποία πρέπει εσύ να κάνεις.

 

V. Μπορώ να βρω απαντήσεις για θέματα που με απασχολούν και με άλλους τρόπους;

 • Στην κατηγορία «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» της ιστοσελίδας του γραφείου μπορείς να βρεις χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας.
 • Επίσης υπάρχουν επτά έντυπα που καλύπτουν τα θέματα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τα προμηθευτεί κάποιος από το Γραφείο Διασύνδεσης.
 • Επιπλέον, στο γραφείο Διασύνδεσης υπάρχει μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη με βιβλία και περιοδικά σχετικά με τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας καθώς και άρθρα που ανακοινώνονται στον ελληνικό και ξένο τύπο. Τα μέλη του γραφείου Διασύνδεσης μπορούν να δανειστούν αυτά τα βιβλία και να τα μελετήσουν.

VΙ. Που μπορείτε να μας βρείτε;

 

Γραφείο Διασύνδεσης

Ημιόροφος, Γραφείο 7

Τηλέφωνο: 2310 891 221
E-mail: career@uom.edu.gr